Документи для вчинення нотаріальних дій:

 

Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна:

• Паспорти, податкові номери сторін

• Згода дружини (чоловіка) на відчуження майна, якщо воно було придбано в період зареєстрованого шлюбу; свідоцтво про реєстрацію шлюбу

• Документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про право власності / цивільно-правова угода / свідоцтво про право на спадщину)

• Довідка про зареєстрованих осіб.

• Дозвіл органу опіки та піклування (за наявності неповнолітніх, недієздатних)

Посвідчення всіх видів довіреностей:

• Паспорт, податковий номер довірителя

• Для довіреностей щодо розпорядження транспортними засобами - свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт)

Посвідчення заповітів:

• Паспорт, податковий номер

Засвідчення справжності підпису на заявах, статутних документах:

• Паспорт, податковий номер

• Для заяв на отримання проїзного документа дитини / про дозвіл на виїзд дитини за кордон також подається для огляду Свідоцтво про народження дитини

Засвідчення підпису посадових осіб на банківських картках:

• Паспорт, податковий номер, печатка юридичної особи

• Орігінали наступних документів:

- Свідоцтво / Виписка про державну реєстрацію

- Статут

- Витяг з Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців

- Протокол про призначення керівника

- Накази про призначення інших посадових осіб, які мають право підпису

Засвідчення справжності підпису перекладача на документах:

• Паспорт

• Диплом про присвоєння кваліфікації перекладача